1362882e-9164-47fb-a098-80b8f13c54ed

Onze school

De Gemeentelijke Basisschool Tollembeek is een gemengde basisschool
die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
 
De school behoort tot de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland.

De school heeft een open karakter: ze staat open voor alle kinderen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de kinderen.
De school gebruikt een schoolwerkplan, een schoolreglement en schoolboeken in overeenstemming met het open karakter.

Visie

 

 

26560b7f-3055-41f0-8a54-65dbb38ef2e6
9dd39e9e-9627-4d2c-9097-b93a4e86a223
7e0da3ce-0b4e-4d65-90a0-aff16d55ca73