bb33fd06-f62f-431a-bc34-f3ce8d4c34af

Klassenraad, schoolraad en leerlingenraad

Klassenraad

De klassenraad is een team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling.
 
Samenstelling:
Christine De Taeye (directeur)
Ann De Spiegeleer (deeltijds directeur, titularis 2de kleuterklas)
Wendy Timmermans (titularis 1ste leerjaar)
Stéphane Peremans (titularis 6de leerjaar)
Amy Van Damme (leermeester katholieke godsdienst)
Marike Van Hemelrijck (leermeester zedenleer)
 

Schoolraad

Op 1 april 2017 werd de schoolraad vernieuwd voor een periode van 6 jaar.
Deze schoolraad bestaat uit 3 geledingen aangevuld met de schepen van onderwijs en de directeur.
 
geleding ouders
Jenny Vleemink, Statiestraat 77A, 1570 Tollembeek
Elke Demol, Muylebeekstraat 38, 1570 Tollembeek
Neel Devroede, Hekstraat 23, 1540 Herne

geleding personeel
Kelly Bergmans, Plaatsstraat 13, 1570 Tollembeek
Ann De Spiegeleer, Putteken 3, 1570 Vollezele
Lutgarde Turtelboom, Watermolenstraat 36, 1570 Galmaarden

geleding lokale gemeenschap
Marc De Mesmaeker, Kwadestraat 8, 1570 Tollembeek
Danny Allebosch, Zeuningenstraat 58, 1570 Tollembeek
Michel Van Belle, Vollezelestraat 93, 1570 Tollembeek
 

Leerlingenraad

In onze school wordt jaarlijks bij het schooljaarbegin een leerlingenraad samengesteld.
Deze bestaat uit een afvaardiging van 2 jongens en 2 meisjes uit het 4de, het 5de en het 6de leerjaar. De 12 afgevaardigde leerlingen worden democratisch verkozen.
De leerlingenraad vergadert onder leiding van juf Lesley en juf Kelly.
Voorstellen of opmerkingen van de leerlingenraad worden door het schoolteam en de ouderraad in de mate van het mogelijke gerealiseerd.
56f786fe-a6b8-4d97-b721-ff8080f2b557
f0b39701-f345-415a-a612-b6ac7db6d158
afd197d6-c1c6-4285-b175-8dc821256604