5cd9624d-c4ce-4638-aefe-70ef7980d153

Rapporten en oudercontacten

Na de evaluatie van onze oudercontacten zijn we als team van mening dat deze liefst wat vroeger op het jaar worden georganiseerd. Het biedt leerkrachten en ouders sneller de mogelijkheid tot remediëren e bijsturen indien nodig. 

We voorzien voor onze lagere schoolkinderen 5 rapporten met de toetsresultaten:
  1. rapport 1: woensdag 6 november (met oudercontact);
  2. rapport 2: vrijdag 20 december 2019 (kerstvakantie);
  3. rapport 3: vrijdag 21 februari 2020 (krokusvakantie);
  4. rapport 4: woensdag 22 april 2020  (met oudercontact);
  5. rapport 5: maandag 29 juni 2020 (zomervakantie met enkel afhaalmoment en afscheid 6de leerjaar).
In juni ontvangen de ouders van de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar ook een overzichtsrapport met de procentuele weergave van alle resultaten van het schooljaar.

De ouders halen zelf het  herfst- en paasrapport af. Tijdens dit oudercontact worden de resultaten van de leerlingen individueel besproken. De proeven worden vooraf meegegeven en door één van de ouders ondertekend. Elk rapport (behalve het laatste) moet ook de eerstvolgende schooldag ondertekend worden terugbezorgd.

Voor de kleuterafdeling is er op woensdag 20 november en woensdag 3 juni een oudercontact voorzien.

4597ae64-30c3-4153-a6d3-b267d66e6f0e
3898c3e8-2fa7-4efd-90b2-aa286f7652ba
804395b5-6eb6-44c4-98c9-086a8c13068c