d9f63a9c-ad4d-406c-ae34-f71811f3a03e

Rapporten en oudercontacten

We voorzien voor onze lagere schoolkinderen 5 rapporten met de toetsresultaten:

  1. rapport 1: (nader te bepalen);
  2. rapport 2: vrijdag 18 december 2020 (kerstvakantie);
  3. rapport 3: vrijdag 12 februari 2021 (krokusvakantie);
  4. rapport 4: woensdag 2 april 2021  (met oudercontact);
  5. rapport 5: dinsdag 29 juni 2021 (zomervakantie met enkel afhaalmoment en afscheid 6de leerjaar).
In juni ontvangen de ouders van de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar ook een overzichtsrapport met de procentuele weergave van alle resultaten van het schooljaar.

De ouders halen zelf het herfst- en paasrapport af. Tijdens dit oudercontact worden de resultaten van de leerlingen individueel besproken. De proeven worden vooraf meegegeven en door één van de ouders ondertekend. Elk rapport (behalve het laatste) moet ook de eerstvolgende schooldag ondertekend worden terugbezorgd.

Voor de kleuterafdeling is er op woensdag 18 november en woensdag 2 juni een oudercontact voorzien.

fc1fd0a9-03e6-4ec5-af7a-cc8971e0abd2
759c6286-6f66-40c7-a475-9947fccc86da
e61fa24a-1285-4153-b135-f417606ecccb