ab53fdbe-60ab-4cca-af0b-f26a5ceb9214

Onze school

De Gemeentelijke Basisschool Tollembeek is een gemengde basisschool
die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
 
De school behoort tot de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland.

De school heeft een open karakter: ze staat open voor alle kinderen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de kinderen.
De school gebruikt een schoolwerkplan, een schoolreglement en schoolboeken in overeenstemming met het open karakter.

Visie

 

 

09a633b2-fc3d-4bbc-9d4e-49ec3df87dea
c4bb27b8-1a54-42b8-ac94-ad160509a534
07943e31-78ca-456e-b171-0e6b63c9365c