e2c94448-4774-4834-98a3-139b7515d3d3

Onze school

De Gemeentelijke Basisschool Tollembeek is een gemengde basisschool
die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
 
De school behoort tot de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland.

De school heeft een open karakter: ze staat open voor alle kinderen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de kinderen.
De school gebruikt een schoolwerkplan, een schoolreglement en schoolboeken in overeenstemming met het open karakter.

Visie

 

 

45970877-3356-4778-aa4b-7040c8d2dbbf
3d1c932c-78bf-4cd1-b19c-a749226ffd41
d3c3ecd7-195b-4655-bde8-a91eb5c30b3a