bed8e123-a432-47cd-a684-88888d899473

Onze school

De Gemeentelijke Basisschool Tollembeek is een gemengde basisschool
die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
 
De school behoort tot de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland.

De school heeft een open karakter: ze staat open voor alle kinderen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de kinderen.
De school gebruikt een schoolwerkplan, een schoolreglement en schoolboeken in overeenstemming met het open karakter.

Visie

 

 

f352ec10-a5e0-4b6b-ae7a-31d2fb49096f
3023df87-481b-41bb-aff6-3a4d90019317
45a165a3-cdd9-4a82-9d52-a013aa611b81