1be1318e-dedf-461e-a15c-7998d78de11b

Onze school

De Gemeentelijke Basisschool Tollembeek is een gemengde basisschool
die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
 
De school behoort tot de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland.

De school heeft een open karakter: ze staat open voor alle kinderen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de kinderen.
De school gebruikt een schoolwerkplan, een schoolreglement en schoolboeken in overeenstemming met het open karakter.

Visie

 

 

3b581045-584d-45c1-9f9c-6ba43f0cf75b
83e424cf-b67b-43c7-a433-309cb2d77777
35cce0a4-572d-4ca2-97d4-e2fcc981995f