e082d4f9-0154-4077-8eb8-61c85bebb17d

Onze school

De Gemeentelijke Basisschool Tollembeek is een gemengde basisschool
die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
 
De school behoort tot de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland.

De school heeft een open karakter: ze staat open voor alle kinderen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de kinderen.
De school gebruikt een schoolwerkplan, een schoolreglement en schoolboeken in overeenstemming met het open karakter.

Visie

 

 

4347b3f2-5788-4545-8534-37898d43e753
e7478f0a-0130-4449-875a-ff5469df9704
8163217d-b2d1-4330-b7ef-9f21477dd4a8